Letecké zábery


Letecká fotografia a video z pohľadu vtáčej perspektívy prostredníctvom diaľkovo riadených bezpilotných modelov. Živý náhľad snímanej scény počas letu, definovanie výšky a pozície letu.

Prostredníctvom našich videozáberov získavate netradičný uhol pohľadu. Disponujeme najnovšími DSLR fotoaparátmi a video kamerami s vysokým rozlíšením.

MODELY

K dispozícii máme niekoľko profesionálne fungujúcich modelov Copterov. Do detailov prepracované technológie nám pomáhajú realizovať každú zákazku čo najpresnejšie. Každý typ Coptera je vhodný na realizáciu individuálneho typu projektu či už v exteriéri alebo v interiéri.

GPS + NAVIGÁCIA

Modely sú schopné lietať podľa GPS koordinátov, stáť v definovanej výške na GPS pozícii, poprípade sledovať pohyblivý objekt. Ak je to nutné, v prípade potreby sa modely vedia vrátiť na východiskovú pozíciu odkiaľ vzlietli. Tieto funkcie zabezpečujú komponenty, ktoré aktívne komunikujú medzi sebou.

STABILIZÁCIA

Používame najnovšie technológie a nami odladené spôsoby mechanickej stabilizácie obrazu, aby bol snímaný obraz vo výstupnom zázname čistý a bez otrasov.

FOTO VIDEO TECHNIKA

Diaľkovo ovládané modely môžu byť osadené digitálnou zrkadlovkou, schopné spracovávať fotografie v rozlíšení až 22 megapixlov, alebo s video kamerami so záznamom videa vo Full HD rozlíšení pri vysokej snímkovacej frekvencii.

MOBILITA

V rámci realizácie projektu máme k dispozícii všetky potrebné komponenty, vrátane náradia a zariadení na prípadnú opravu, kalibráciu či nastavenie modelov pre variabilný letový režim.

DOSTUPNOSŤ

Vieme prísť na akékoľvek miesto určenia, analyzovať prostredie, využiť výhody Copterov oproti bežným vrtulníkom či lietadlám. Vieme sa tak dostať na miesta, ktoré by v iných prípadoch vyžadovali zložitú (pred)prípravu a realizáciu, povolenia alebo iné s tým súvisiace náležitosti.

POISTENIE

Berieme to vážne! Máme viacero typov poistení. Pád modelu pre chybu pilota alebo zlyhanie techniky, nepredvídané poveternostné podmienky, poškodenie modelu alebo inej využívanej techniky počas letu, poškodenie cudzieho majetku alebo taktiež prípadné neúmyselné ublíženie na zdraví. Týmto sa snažíme líšiť od iných konkurenčných spoločností.

RAW DÁTA

Dáta spracovávame v najvyššej možnej kvalite. V prípade požiadavky, je možné dodať zdrojové RAW súbory, ktoré si môžete dať upraviť u iného dodávateľa. Na základe týchto parametrov sa prispôsobuje aj cena za realizáciu projektu. Rešpektujeme vaše autorské práva a výstupné dáta nevyužívame v iných projetkoch.

UPRAVENÉ DÁTA

Všetky dáta podliehajú dodatočným úpravam. Hodnovernosť záberov pri fotografiách, farebná úprava RAW súborov či retuš sú kľúčovými procesmi pri každej fotografii. V prípade definovanej požiadavky vieme prispôsobiť aj potrebné parametre výstupu ako napr. požadované rozlíšenie či väčší počet verzií jednotlivých súborov.

POST PRODUKCIA

Úprava výstupných súborov fotografii alebo video záberov, dodatočná stabilizácia záberov, titulkovanie scén vo videu, hudba na pozadí videa či iné požiadavky vám vieme realizovať už do pár hodín. Používame najlepšie a najnovšie verzie legálnych softvérov, s ktorým dosahujeme vysoko kvalitné výstupy.

Realizácia projektu

Stretnutie s klientom

Prvým krokom pre realizáciu projektu je vypočutie si predstáv klienta a na základe informácií ktoré obdržíme, navrhneme najlepšie možné riešenie. Cena za realizáciu sa stanovuje individuálne na základe potrieb klienta. Pre výpočet kalkulácie je potrebných viacero údajov. Celkový počet požadovaných fotografií, alebo dĺžka video sekvencií. Časová náročnosť pri tvorbe výstupu a kvalita post produkcie, prípadné dopravné náklady.

Analýza terénu

Druhým krokom je obhliadka priestorov pre vyčlenenie možných nástrah. Problémovými obmedzeniami sú elektrické stožiare a káble, hustá zástavba budov, stromov, taktiež let nad vodou, ľudmi či v extrémnych podmienkach. Nie je možné lietať za akýchkoľvek poveternostných podmienok.
Pre bezpečný let nesmie pršať ani fúkať silný vietor. Ideálna teplota vzduchu je 10-30’C.

Letecká fotografia a video

Disponujeme najnovšími dostupnými technológiami na spracovávanie obrazu pre potreby fotografií alebo videa. Používame profesionálne DSLR Canon telá a objektívy. Kamery disponujú najnovšími formátmi Full HD, s ultra širokými stabilizovanými objektívmi
a najnovšími snímačmi.

Živý náhľad počas letu

Neoddeliteľnou súčasťou výbavy je možnosť sledovania obrazu z modelu počas letu na dispejoch alebo v digitálnych okuliaroch. Počas letu taktiež sledujeme telemetrické dáta ako výška, dĺžka letu, tlak, otáčky, teplota, stav batérii, GPS súradnice či rýchlosť stúpania alebo klesania modelu. Rozšírený anténový systém zabezpečí komunikáciu medzi modelom
a pilotom, vrátane záložných modulov na prenos signálov.

Post Produkcia

Nevyhnutnou súčasťou každého projektu je dodatočné spracovanie/úprava výstupných súborov fotografií alebo videa. Ovládame veľké množstvo profesionálnych programov a všetky softvérové licencie máme legálne zakúpené. V prípade akýchkoľvek možností tak vieme promptne reagovať na potreby trhu, reklamy, vizuálnych či virtuálnych náhľadov výstupov. Z požiadaviek klientov máme skúsenosti pri tvorbe mikro web stránky daného projektu, ktorej uloženie, správu a aktualizáciu vieme zabezpečiť z vlastných zdrojov na našich serveroch.

Krízové situácie


V spolupráci s profesionálmi sme schopní sledovať miesta s nedostupnosťou napr. vrtulníkov, alebo z veľkých výšok. Video z pohľadu Coptera je prenášané na náhľadové obrazovky cez ktoré je možné sledovať poprípade analyzovať problemovú situáciu.